ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป   เล่ม ๑๑๓ ตอนที่  ๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

 

ประวัติความเป็นมา

นามเดิม บ้านซ่อง นั้น คนรู้จักกันทุกถิ่นฐาน เป็นช่องทางพ่อค้าโค   กระบืองาน จากอีสานสู่ พนัส ชลบุรี และเป็นเกียรติแด่ กำนันของบ้านช่อง ชื่อ ขุนซ่อง คนแรก ตำบลนี้ประชาชนอยู่สุขสบายดีมี ๑๔ หมู่ ดูน่าชม จึงใช้ชื่อตำบล บ้านซ่อง  เป็นต้นมา

 

ประชาชนในตำบลบ้านซ่องมีหลายเชื้อสาย ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมีบางส่วนที่ใช้ภาษาพวนคือ ประชากรในหมู่ ๕ และหมู่ ๑๐ แต่ทุกคนก็รู้จักภาษาไทย และอ่านออก เขียนได้ ประชาชนในตำบลมีหลายเชื้อสายก็จริง แต่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรมจึงเหมือนกับชาวพุทธทั่ว ๆ ไปแต่ในกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนมีประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจำ คือ ประเพณีบุญกลางเดือน ๓ โดยจะกระทำกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการทำบุญด้วยข้าวหลาม ส่วนประเพณีคนจีน คือการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ หรือตรุษจีนและสารทจีน นั้น ประชาชนก็จะทำกันทุกครัวเรือน

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,898

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.