ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 16


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสาวศิริพร ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 23


นางสาวสุนทร พึ่งเกษม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นางสาววลัยพร จงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวพนิดา ไม้สุขจิตร
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวปาริชาติ นาคพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายวีรวุฒิ ถนอมรัตนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายนิกร บุญล้น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวนฤมล สิงห์เงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายภูบดี บุญสำเร็จ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายบุญเชิด สิงห์นอก
ภารโรง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายชัยวัฒน์ จงสมชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายทวีศักดิ์ จันทร์เมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายสิรวิชญ์ แก้วประสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


ว่าที่ร.ต.หญิง จุติกุล จันทร์ไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 1


นายกนกพล จารุจินดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายบรรจบ ศรีเกษม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 038-520177


นายสุทธิพงษ์ ทับทิมศรี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายอาคม ราชวงค์
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520177


นายประเสริฐ ราชวงค์
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520177


นายสุจินต์ พึ่งเกษม
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520177


นายณัฐวุฒิ ทองอยู่สุข
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520177


นางนะธี มานาค
แม่บ้าน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,866

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.