ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลิงค์  
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 สำนักปลัดเทศบาล
    งานทะเบียนพาณิชย์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการออกให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค และระงับเหตุเพลิงไหม้
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองคลัง
    งานการรับชำระภาษีป้าย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อทป.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองช่าง
    งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการออกใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานยกเลิกใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (เพื่อการ จำหน่าย/ใช้เอง ตาม พรบ.ควบคุมคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (เพื่อการ จำหน่าย/ใช้เอง ตาม พรบ.ควบคุมคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    งานการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,831

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.