เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลิงค์  
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 สำนักปลัดเทศบาล
    งานทะเบียนพาณิชย์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการออกให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค และระงับเหตุเพลิงไหม้
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองคลัง
    งานการรับชำระภาษีป้าย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองช่าง
    งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานการออกใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    งานยกเลิกใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (เพื่อการ จำหน่าย/ใช้เอง ตาม พรบ.ควบคุมคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    งานการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.92.164.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,416,688

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.